Για να είστε ενημερωμένοι

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Οικονομικά Αποτελέσματα

Δείτε το σχετικό video

Δείτε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2014 του Ομίλου

AIR LIQUIDE ANNUAL REPORT

Δείτε περισσότερα

H Air Liquide στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ακολουθείστε την Air Liquide στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

  Δείτε τα video μας στο YouTube

 Ακολουθείστε μας στο Twitter

 Ακολουθείστε μας στο LinkedIn

Νέα

05/02/16

Healthcare: Η Air Liquide ανακοινώνει την εξαγορά σημαντικής εταιρίας με εξειδίκευση στον τομέα Υγιεινής στη Βραζιλία

Η Air Liquide ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Schülke, που εξειδικεύεται σε προϊόντα υγιεινής και νοσοκομειακής απολύμανσης, προχώρησε στην απόκτηση της Vic Pharma, μίας εταιρίας που δραστηριοποιείται στη Βραζιλία στον αντίστοιχο τομέα.

28/01/16

Η Air Liquide υπογράφει δύο συμβόλαια με τη βιομηχανία πρόωσης δορυφόρων.

Η Air Liquide υπέγραψε πρόσφατα δύο πολυετή συμβόλαια, συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, για την προμήθεια Ξένου υψηλής καθαρότητας στη βιομηχανία ηλεκτρικής πρόωσης δορυφόρων:

22/01/16

Κίνα: Η Air Liquide υπογράφει νέο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με την Xinneng Energy

Η Air Liquide υπέγραψε πρόσφατα ένα νέο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με την Xinneng Energy Company, θυγατρική εταιρία της ENN Ecological Holdings Company (ENN).

Δεσμευμένη απέναντι στον Άνθρωπο και στην Κοινωνία

Air Liquide δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1909 και προμηθεύει τους πελάτες της με αέρια για την βιομηχανία και την υγεία, εγκαθιστά τον ανάλογο εξοπλισμό ενώ παράλληλα τους παρέχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Η Air Liquide Hellas δημιουργεί για κάθε πελάτη της μία «ολοκληρωμένη προσφορά» με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών του και τη μέγιστη απόδοση της παραγωγικής διαδικασίας του.  Με γνώμονα τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης, η Air Liquide στηρίζει τους πελάτες της στην προσπάθειά τους για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Air Liquide τηρεί τις δεσμεύσεις της στον άνθρωπο και στην κοινωνία, λειτουργώντας με τρόπο υπεύθυνο και αποδοτικό για περισσότερα από 100 χρόνια.

Πατήστε εδώ για να δείτε το video της καινούργιας εταιρικής μας ταυτότητας!